Strategie

De samenwerkende truckdealers en het Graafschap College bundelen hun krachten en maken afspraken over de inhoud van de opleiding en de praktische invulling daarvan.

Bedrijven leveren ondersteunend lesmateriaal, waarbij te denken valt aan o.a. onderdelen en trucks. Daarnaast wordt gedacht aan het verzorgen van gastlessen op school en bij de leerbedrijven zelf. Samenwerking wordt ook zichtbaar door gezamenlijke promotie richting VMBO, Techniekdagen en bijeenkomsten voor zij-instromers en / of herintreders. Het Graafschap College ( GC) richt zich op de Bedrijfswagenopleidingen en zal samenwerking ondersteunen, overlegmomenten faciliteren en initiatieven hiertoe nemen. Ook zal het de voortgang monitoren en deelnemende bedrijven informeren middels een nieuwsbrief. Externe opleidingsonderdelen- en examens worden door het GC gepland en georganiseerd. Excursies, fabrieks- en bedrijfsbezoeken worden door het GC geïnitieerd en georganiseerd.

De doelstellingen van Samen Sterk Opleiden zijn :

  • extra trainingen organiseren voor verdieping en verbreding van het vakgebied
  • een jaarlijkse activiteitenlijst vaststellen en implementeren
  • organiseren van beroepsgerichte excursies voor de studenten
  • over de eigen grenzen heen kijken en richten op een branche brede inzetbaarheid
  • verhogen van de student tevredenheid, zowel op school als op de werkplek
  • bredere inzetbaarheid op de werkvloer

Acties :

  • in hoofdlijnen beschrijven: inhoud lesprogramma, praktische invulling en promotie activiteiten
  • de stuurgroep uitbreiden met nieuwe deelnemende bedrijven