2023 – 2024

Via deze pagina gaat u door naar de diverse activiteiten die wij in het schooljaar 2023 – 2024 hebben georganiseerd om onze studenten naast hun reguliere opleiding ook extra zaken aan te bieden die de opleiding verdiepen, verbreden, praktijkgericht en ook simpelweg leuker kunnen maken.

Op bijgaande pagina’s leest u meer en zijn er ook meer foto’s beschikbaar!